TÚC TỪ LÀ GÌ? Phân Biệt Túc Từ Trực Tiếp Và Túc Từ Gián Tiếp

túc từ

Khi bạn học tiếng Anh, trong hàng vạn câu với những cấu trúc khác nhau ắt hẳn sẽ xuất hiện túc từ. Nhưng bạn đã thực sự hiểu về túc từ chưa? Túc từ (Object) là gì? Hãy cùng Tân Sơn Nhất Airport tìm hiểu sâu về khái niệm này nhé!

Nếu bạn đang tìm kiếm các dữ liệu HỌC TẬP, nhấp ngay LINK NÀY để đọc các bài viết hữu ích nhé!

Túc Từ (Object) Trong Tiếng Anh Là Gì?

Khi ta nói: I like you thì:

– I là chủ từ, là người phát sinh ra hành động

– Like là động từ diễn tả hành động của chủ từ

You là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra.

Chữ “you” ở đây là một túc từ. Tiếng Anh gọi là Object.

Vậy Object là từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó.

Đối với hầu hết các danh từ khi đứng ở vị trí Object không có gì thay đổi nhưng khi là các đại từ nhân xưng thì cần có biến thể.

Ví dụ khi nói Tôi thích anh ta thì chúng ta không thể nói I like he. He ở đây là một Object vì vậy ta phải viết nó ở dạng túc từ.

Các Object đó bao gồm:

Đại từ (Subject) Túc từ (Object)
I me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
They Them

 Ví dụ:

I like him. Tôi thích anh ta.

Mr. Smith teaches us. Ông Smith dạy chúng tôi.

Túc Từ Gián Tiếp & Túc Từ Trực Tiếp Trong Tiếng Anh

túc từ

Khi sử dụng Object ta cũng cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp (direct object)túc từ gián tiếp (indirect object).

Xét câu này: Tôi viết một bức thư cho mẹ tôi.

Ở đây có đến hai đối tượng chịu tác động của hành động viết là bức thưmẹ tôi. Trong trường hợp này bức thư là túc từ trực tiếp, mẹ tôi là indirect object. Thông thường các Object gián tiếp có to đi trước. Câu trên sẽ được viết trong tiếng Anh như sau:

I write a letter to my mother.

Nói chung, khi Object gián tiếp không đi ngay sau động từ thì phải có to dẫn trước. Ngược lại không cần phải thêm to. Câu trên có thể viết theo cách khác như sau:

I write my mother a letter.

Cách tìm túc từ trực tiếp trong câu

Bạn có thể tìm Object trực tiếp bằng cách chú ý động từ trong câu. Và tự đặt ra câu hỏi động từ đang nói đến cái gì, ai?

Ví dụ:

She fed the cat. Cô ấy cho mèo ăn.

Ta tìm được động từ “fed” cho ăn, cho ai ăn? “cat” con mèo. Từ đây ta suy ra được direct object là “the cat”.

Craig will read the book tomorrow. Craig sẽ đọc cuốn sách vào ngày mai.

Động từ trong câu là “will read” sẽ đọc, đọc cái gì? “book” sách. Vì vậy, Object trực tiếp là “the book”.

I don’t have a bank account because I don’t know my mother’s maiden name. Động từ trong câu là “don’t have” và “don’t know” không có, không biết, động từ hướng đến vấn đề gì? “bank account” tài khoản ngân hàng. Vì vậy, Object trực tiếp là “bank account”.

Bạn cần lưu ý rằng:

Danh từ không có nghĩa là một từ đơn lẻ, chính vì thế túc từ có thể là:

  • Một danh từ đơn (og, goldfish, man…).
  • Một đại từ (her, it, him…).
  • Một cụm danh từ (the doggy in window, to eat our goldfish, a man about town…).
  • Một mệnh đề danh từ (what the dog saw, how the goldfish survived, why man triumphed…).

Đừng nhầm lẫn thành phần bổ sung trong câu với túc từ

Nếu bạn thấy câu xuất hiện động từ liên kết (to be, to hear, to look, to seem…). Hãy lưu ý vì sau những động từ liên kết (linking verb) sẽ là một bổ ngữ cho động từ chứ không phải tân ngữ/túc từ trực tiếp.

Ví dụ:

Mary is happy. Mary hạnh phúc

Động từ trong câu là “is”, tiếp theo khi trả lời cho câu hỏi về vấn đề gì thì là “happy”. Tuy nhiên trong trường hợp này “happy không phải là túc từ trực tiếp bởi vì “is” trong câu là một động từ liên kết.

Cách Tìm Túc Từ Gián Tiếp

Object gián tiếp trong câu được hiểu là đối tượng nhận túc từ trực tiếp. Bạn tìm được túc từ trực tiếp, bạn chỉ cần đặt thêm câu hỏi “ai sẽ nhận nó” thì bạn sẽ tìm được Object gián tiếp.

Ví dụ:

Paula passed her father the parcel. Paula đưa cho cha cô một bưu kiện.

Object gián tiếp (người nhận) là “her father”.

Paula passed the money to her mother. Paula chuyển tiền cho mẹ cô ấy.

Object gián tiếp (người nhận) là “her mother”.

Shall I tell the children our ghost story tonight? Tối nay tôi có nên kể cho bọn trẻ nghe câu chuyện ma của chúng ta không?

Object gián tiếp (người nhận) là “the children”.

Object gián tiếp thường đặt trước “to” và “for”. Việc túc từ gián tiếp đứng trước “to”và “for” giúp bạn dễ dàng phát hiện ra chúng hơn.

Object gián tiếp thường nói về người, tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ.

 Từ những vấn đề đã được phân tích ở trên đã cung cấp cho bạn một khía cạnh sâu sắc của túc từ và làm thế nào để tìm được túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp. Tiếng Anh là một ngôn ngữ không hề khó nếu chúng ta chịu khó tìm tòi và khám phá chúng. Việc nắm vững kiến thức vững chắc sẽ giúp bạn học kiến thức mới dễ dàng hơn.