CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA MÔN SINH HỌC 9 Đầy Đủ

Sinh học 9 là phần môn sinh học quan trọng nhất trong chương trình sinh học của cấp 2. Đây chính là nên chán đấy các học sinh có thể học tốt chương trình sinh học của cấp 3, đặc biệt giúp ích rất nhiều cho các bạn ôn thi đại học khối môn Sinh. Cùng tansonnhatairport.vn tìm hiểu chương trình học cơ bản của Sinh học lớp 9 ngay.

Các Bài Học Chính Của Bộ Môn Sinh Học 9

sinh học 9

 • Bài 1. Menđen và Di truyền học.
 • Bài 2. Lai một cặp tính trạng.
 • Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo).
 • Bài 4. Lai hai cặp tính trạng.
 • Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo).
 • Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại .
 • Bài 7. Bài tập chương I.
 • Bài 8. Nhiễm sắc thể.
 • Bài 9. Nguyên phân.
 • Bài 10. Giảm phân.
 • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh.
 • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính.
 • Bài 13. Di truyền liên kết.
 • Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể.
 • Bài 15. ADN..
 • Bài 16. ADN và bản chất của gen.
 • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN.
 • Bài 18. Prôtêin.
 • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
 • Bài 20. Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN.
 • Bài 21. Đột biến gen.
 • Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
 • Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
 • Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo).
 • Bài 25. Thường biến.
 • Bài 26. Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến.
 • Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến.
 • Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người.
 • Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người.
 • Bài 30. Di truyền học với con người.
 • Bài 31. Công nghệ tế bào.
 • Bài 32. Công nghệ gen.
 • Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống.
 • Bài 34. Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần.
 • Bài 35. Ưu thế lai.
 • Bài 36. Các phương pháp chọn lọc.
 • Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam.
 • Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn.
 • Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng.
 • Bài 40. Ôn tập phần Di truyền và biến dị.
 • Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái.
 • Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.
 • Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.
 • Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.
 • Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
 • Bài 46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
 • Bài 47. Quần thể sinh vật.
 • Bài 48. Quần thể người.
 • Bài 49. Quần xã sinh vật.
 • Bài 50. Hệ sinh thái.
 • Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái.
 • Bài 52. Thực hành: Hệ sinh thái.
 • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường.
 • Bài 54. Ô nhiễm môi trường.
 • Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo).
 • Bài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương.
 • Bài 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương.
 • Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
 • Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.
 • Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.
 • Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường.
 • Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương.
 • Bài 63. Ôn tập phần Sinh vật và môi trường.
 • Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp.
 • Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp.
 • Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp.

Tổng Hợp Kiến Thức Sinh Học 9 Về Di Truyền Học

Đây là học phần quan trọng nhất trong sinh học 9. đánh giá học phần được thầy cô chú ý đào tạo bài bản để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh hay các kỳ thi vào cấp phổ thông. Học phần này cũng rất quan trọng trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhìn các bạn học sinh lớp 9 phải đặc biệt chú ý

Vậy Di Truyền Học Là Gì?

 • Đó là hiện tượng tổ tiên, ông bà, bố mẹ truyền đạt các tính trạng có sẵn của mình cho các thế hệ con cháu. Nói tóm lại là sự di truyền tính trạng từ đời này sang đời khác.
 • Còn biến dị là một hình thức đặc trưng khác của di truyền. Hiện tượng này là con sinh ra khác với bố mẹ, ông bà và khác về nhiều chi tiết.
 • Di truyền học và biến dị là 2 hiện tượng song song và gắn liền trực tiếp với quá trình sinh sản.
 • Đối tượng nghiên cứu của di truyền học là gì?
 • Theo Menden, đối tượng nghiên cứu của di truyền học chính là bản chất và quy luật của sự vật hiện tượng di truyền, biến dị.

Ý Nghĩa Của Di Truyền Học Là Gì?

Di truyền học không chỉ là kiến thức quan trọng trong sinh học 9, sinh học phổ thông mà con có nhiều ý nghĩa thực tiễn khác. Vì di truyền học được xem là ngành mũi nhọn trong nền di truyền học hiện đại. Đây là cơ sở lý thuyết chính xác của khoa học chọn giống. Ngoài ra, di truyền học cũng đóng vai trò ý nghĩa to lớn trong ngành y học.

Qua những thông tin cơ bản về chương trình sinh học 9 trên, tansonnhatairport.vn hi vọng rằng các bạn học sinh lớp 9 có thể nắm vững kiến thức để có thể tiếp tục giành nhiều thắng lợi trên con đường học tập của mình.