Sau khi sinh thì phụ nữ được nhận những khoản tiền gì?

0
255

Sau khi sinh thì phụ nữ được nhận những khoản tiền gì?

 
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Thì hiện nay lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội khi sinh con sẽ được hưởng một số khoản tiền trợ cấp. Tuy nhiên nhiều chị em không biết bao gồm những khoảng trợ cấp gì? Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn những khoản tiền mà chị em có thể nhận được sau sinh.
 

Cách tính tiền thai sản 2018 dành cho các lao động nữ sinh con

 

1. Tiền trợ cấp thai sản

 
Lao động nữ khi sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở.
Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng => Mức trợ cấp thai sản là: 2,6 triệu đồng/tháng
Từ 1/7/2018, mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng => Mức trợ cấp thai sản là 2,78 triệu đồng/tháng.
Căn cứ: Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Nghị định 78/2018/NĐ-CP.
 

2. Tiền hưởng chế độ thai sản

 
Lao động nữ sinh con được nghỉ 6 tháng. Mỗi tháng nghỉ được hưởng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ sinh.
 
Ví dụ: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 4 triệu đồng/tháng; lao động nữ nghỉ sinh 06 tháng => Tiền hưởng chế độ thai sản của lao động nữ là 4 triệu đồng x 6 tháng = 24 triệu đồng.
 
Căn cứ: Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
 

3. Tiền dưỡng sức sau sinh

 
Lao động nữ sau khi sinh con mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Trong đó, tối đa 10 ngày nếu lao động nữ sinh đôi trở lên; 07 ngày nếu sinh mổ; 05 ngày với các trường  hợp khác.
 
Khi nghỉ dưỡng sức sau sinh, lao động nữ được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
 
Hiện nay, lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng => Tiền dưỡng sức sau sinh bằng 390.000 đồng/ngày.
 
Từ 1/7/2018, lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng => Tiền dưỡng sức sau sinh bằng 417.000 đồng/ngày.
 
Căn cứ: Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định 78/2018/NĐ-CP.