Năng lượng sinh khối là gì

0
792

Năng lượng sinh khối là gì ? Tìm hiểu về năng lượng sinh khối

Năng lượng này được định nghĩa là năng lượng mà chuyển hóa từ các vật liệu và phế phẩm sinh học để sử dụng như là một dạng năng lượng dể tạo ra nhiệt , tạo ra năng lượng và vận chuyển. Những hợp chất các bon từ các vật liệu chất liệu sẽ mất một khoảng thời gian dài để tạo thành nhiên liệu hóa thạch đây không được gọi là sinh khối. Tuy nhiên bản chất của nó thì vẫn được coi là sinh khối. Đó là bởi vì sự chia cắt các bon trong chu trình các bon.

Năng lượng sinh khối là gì

Năng lượng sinh khối được sử dụng từ thời kì cổ đại từ khi mà con người biết đốt chấy gỗ và than để tạo ra nhiệt .Gỗ vẫn là nguồn năng lượng chủ yếu để tạo ra năng lượng sinh khối. Bên cạnh gỗ còn có các sản phẩm khác cũng được sử dụng để tạo ra năng lượng sinh khối là thực vật, mùa màng, rác thải, phế phẩm công nghiệp , cây cối và rác thải nông nghiệp. Năng lượng sinh khổi là nguồn năng lượng thay thế vì chúng không thải ra khí nhà kính tỏng cả quá tình đốt cháy và làm giảm lượng rác thải một cách đáng kể.