Giá Tôm Thẻ Chân Trắng Hôm Nay – Bảng Giá Mới Nhất

Giá tôm nguyên liệu hôm nay, tansonnhatairport.vn sẽ cập nhật giá tôm nguyên liệu (giá tôm sú, tôm thẻ) hằng ngày, hằng tuần, giúp thông tin chính xác đến người nuôi tôm và mua tôm để ăn.

Giá Tôm Thẻ Chân Trắng Hôm Nay

Giá tôm

Do giá tôm biến đổi liên tục, mức độ chính xác chỉ ở mức tương đối mang giá trị tham khảo là chính!

Giá Tôm Nguyên Liệu Hôm Nay – Tháng 3/2021

Tôm thẻ loại 40 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 100con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 80 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 70 con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 90 con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 110 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 120 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 50 con/kg  145.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 60 con/kg  122.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 100con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 80 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 70 con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 90 con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 120 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 50 con/kg  137.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 60 con/kg  131.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Xem thêm:   Hướng Dẫn Kỹ Thuật Trồng Chuối Mốc Mang Lại Hiệu Quả Cao

Tôm thẻ loại 40 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 100con/kg  124.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 80 con/kg  127.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 70 con/kg  135.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 90 con/kg  118.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 50 con/kg  145.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 60 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm sú loại 30 con/kg oxy  245.000 đ/kg tại Sóc Trăng.

Tôm thẻ loại 100con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Bến Tre

Tôm thẻ loại 40 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Tiền Giang

Giá Tôm Nguyên Liệu Hôm Nay

Giá Tôm Thẻ Chân Trắng Hôm Nay - Bảng Giá Mới Nhất 2

Tôm thẻ loại 30 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang

Tôm thẻ loại 40 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang

Tôm thẻ loại 100con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang

Tôm thẻ loại 80 con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang

Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 100con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 80 con/kg  102.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 70 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 90 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 110 con/kg  90.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 120 con/kg  87.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 50 con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 60 con/kg  112.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 130 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 40 con/kg  123.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Xem thêm:   Tiêm Vaccine Cho Gà Vào Thời Gian Nào Thì Hiệu Quả?

Tôm thẻ loại 100con/kg  90.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 80 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 70 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 90 con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 110 con/kg  85.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 120 con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 50 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 60 con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 40 con/kg  144.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 100con/kg  94.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 80 con/kg  102.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 70 con/kg  111.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 90 con/kg  98.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 130 con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 110 con/kg  88.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 120 con/kg  84.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 50 con/kg  126.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 60 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 80 con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Trà Vinh

Tôm thẻ loại 100con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Bến Tre

Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Tiền Giang

Tôm thẻ loại 100con/kg  106.000 đ/kg  Tại: Ninh Thuận

Tôm thẻ loại 80 con/kg  116.000 đ/kg  Tại: Ninh Thuận

Tôm thẻ loại 80 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng

Tôm thẻ loại 120 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng

Tôm thẻ loại 30 con/kg  167.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng

Xem thêm:   Báo Giá Tôn Úp Nóc - Tôn Úp Nóc Hiện Nay Có Giá Bao Nhiêu

Tôm thẻ loại 40 con/kg  150.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng

Tôm thẻ loại 100con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng

Tôm thẻ loại 80 con/kg  160.000 đ/kg  Tại: Khánh Hòa

Tôm thẻ loại 60 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Khánh Hòa

Tôm thẻ loại 100con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh

Tôm thẻ loại 80 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh

Tôm thẻ loại 70 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh

Tôm thẻ loại 90 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh

Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh

Tôm thẻ loại 100con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Nghệ An

Tôm thẻ loại 80 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Nghệ An

Tôm thẻ loại 70 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Nghệ An

Tôm thẻ loại 90 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Nghệ An

Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Nghệ An

Trên đây là những thông tin tham khảo về giá tôm mới nhất, hy vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn trong việc mua tôm hàng ngày.