Bảng GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay

Giá tôm nguyên liệu hôm nay, Tân Sơn Nhất Airport sẽ cập nhật giá tôm nguyên liệu (giá tôm sú, tôm thẻ) hằng ngày, hằng tuần, giúp thông tin chính xác đến người nuôi tôm và mua tôm để ăn.

Cập nhật các thông tin THỜI SỰ đương thường qua đường link TẠI ĐÂY anh em nhé!

Giá Tôm Thẻ Chân Trắng Hôm Nay

Giá tôm
Giá Tôm Thẻ Chân Trắng Hôm Nay – Bảng Giá Mới Nhất

Do giá tôm biến đổi liên tục, mức độ chính xác chỉ ở mức tương đối mang giá trị tham khảo là chính!

Giá Tôm Nguyên Liệu Hôm Nay – Tháng 3/2021

 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 70 con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 90 con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 110 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 120 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 50 con/kg  145.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 60 con/kg  122.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 70 con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 90 con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 120 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 50 con/kg  137.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 60 con/kg  131.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  124.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  127.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 70 con/kg  135.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 90 con/kg  118.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 50 con/kg  145.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 60 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm sú loại 30 con/kg oxy  245.000 đ/kg tại Sóc Trăng.
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Bến Tre
 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Tiền Giang

Giá Tôm Nguyên Liệu Hôm Nay

Giá Tôm Thẻ Chân Trắng Hôm Nay - Bảng Giá Mới Nhất
Giá Tôm Thẻ Chân Trắng Hôm Nay – Bảng Giá Mới Nhất
 • Tôm thẻ loại 30 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  102.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 70 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 90 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 110 con/kg  90.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 120 con/kg  87.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 50 con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 60 con/kg  112.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 130 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  123.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  90.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 70 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 90 con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 110 con/kg  85.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 120 con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 50 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 60 con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  144.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  94.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  102.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 70 con/kg  111.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 90 con/kg  98.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 130 con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 110 con/kg  88.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 120 con/kg  84.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 50 con/kg  126.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 60 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Trà Vinh
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Bến Tre
 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Tiền Giang
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  106.000 đ/kg  Tại: Ninh Thuận
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  116.000 đ/kg  Tại: Ninh Thuận
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
 • Tôm thẻ loại 120 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
 • Tôm thẻ loại 30 con/kg  167.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
 • Tôm thẻ loại 40 con/kg  150.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  160.000 đ/kg  Tại: Khánh Hòa
 • Tôm thẻ loại 60 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Khánh Hòa
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
 • Tôm thẻ loại 70 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
 • Tôm thẻ loại 90 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
 • Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
 • Tôm thẻ loại 100con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
 • Tôm thẻ loại 80 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
 • Tôm thẻ loại 70 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
 • Tôm thẻ loại 90 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
 • Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Nghệ An

Trên đây là những thông tin tham khảo về giá tôm mới nhất, hy vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn trong việc mua tôm hàng ngày.

Related Posts