Chuyển đổi 1m3 (khối ) bằng bao nhiêu lít, dm3, cm3, mm3

0
4320

Chuyển đổi 1m3 (khối ) bằng bao nhiêu lít, dm3, cm3, mm3

Chuyển đổi đơn vị thể tích tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi trong cuộc sống, hay đặc biệt lúc các trò giải bài tập vật lý chúng ta rất cần đến chúng :

Trong câu nói hàng ngày chúng ta hay gọi theo ngôn ngữ quen thuộc, khối nước1 khối nước vậy:

1 khối bằng bao nhiêu m3 ?

Đáp án : 1 khối = 1 m3

1 khối bằng bao nhiêu lít ?

Đáp án : 1 khối = 1000 lít

1 m3 bằng bao nhiêu lít ?

Đáp án :1 m3 = 1000 lít

Trong bài tập vậy lý thì chúng ta cần quan tâm thêm bảng đo các đơn vị thể tích như dm3cm3 hay mm3 :

Vậy 1 m3 bằng bao nhiêu dm3?

Đáp án : 1m3 = 10^3 dm3

1 dm3 bằng bao nhiêu lít ?

Đáp án  : 1dm3 = 1 lít

1 m3 bằng bao nhiêu cm3 ?

Đáp án : 1 dm3 = 10^6 cm3

1m3 bằng bao nhiêu mm3 ?

Đáp án : 1m3= 10^9 mm3

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây