Tan son nhat Airport Passenger Guide

Thủ tục - quy trình đến

  1. Sau khi tàu bay đáp, hành khách vào ga đến nội địa và nhận hành lý tại khu vực băng chuyền hành lý. Có tổng cộng 06 băng chuyền (từ số 01 đến số 06).
  2. Hành khách ra cửa A2, A3. Tại cửa ra sẽ có nhân viên phục vụ mặt đất tiến hành việc đối chiếu thẻ của hành khách và hành lý ký gửi thực tế mà hành khách đã nhận sau chuyến bay.

   

 

  1. Sau khi tày bay đáp, hành khách vào ga đến quốc tế và làm thủ tục nhập cảnh của Công an cửa khẩu tại tầng 1
  2. Di chuyển xuống tầng trệt để nhận hành lý ký gửi tại khu vực băng chuyền hành lý (từ số 01 đến số 06).
  3. Thực hiện thủ tục kiểm tra Hải quan. (tham khảo các quy định hải quan về hành lý nhập khẩu tại đây).
  4. Hành khách ra cửa A1 hoặc A2.

   

Thông tin liên lạc

Tel:(+84) 0838 48 5383
Hotline:(+84) 0838 48 5634
Email: vptsn@vietnamairport.vn