Tan son nhat Airport Passenger Guide

Hành lý thất lạc

Hành khách có hành lý bị thất lạc xin liên hệ:

Quầy hành lý thất lạc tại sân bay Tân Sơn Nhất: (+84-8) 38446665, số máy lẻ: 6062 hoặc +(84-8) 38446725

   

Thông tin liên lạc

Tel:(+84) 0838 48 5383
Hotline:(+84) 0838 48 5634
Email: vptsn@vietnamairport.vn