Sạc pin miễn phí

Nhà ga quốc nội đã trang bị dịch vụ sạc pin miễn phí, hoạt động 24/24h tại các vị trí như sau:

  • Cửa D1, đối diện kiosk check-in tự động của Vietnam Airlines
  • Phòng chờ Vietjet Air, đối diện cửa khời hành 16-17
  • Lầu 1 đối diện khu vực an ninh soi chiếu
  • Lầu 1 khu vực phòng chờ, đối diện cửa khời hành 10-11 và 11-12

  • 1
  • 2
  • 3

Thông tin liên lạc

Tel:(+84) 0838 48 5383
Hotline:(+84) 0838 48 5634
Email: vptsn@vietnamairport.vn