Ngân hàng và máy rút tiền (ATM)

Ngân hàng:

  • Ga quốc nội: Ngân hàng Vietin Bank đối diện cửa D2

Máy rút tiền tự động (ATM):

  • Ga quốc nội: 06 máy tại tầng trệt, đối diện cửa D2 ga đi

  • Ga quốc tế: 04 máy tại cột số 14, 01 máy tại cột số 3 - tầng trệt ga đến

 

  • 1
  • 2
  • 3

Thông tin liên lạc

Tel:(+84) 0838 48 5383
Hotline:(+84) 0838 48 5634
Email: vptsn@vietnamairport.vn