Thức ăn nhanh - đồ uống - nhà hàng

Quốc nội

BÁNH MÌ KẸP

Thức ăn nhanh

> MoreQuốc tế

BIGBOWL

Nhà hàng

> MoreQuốc nội Quốc tế

BURGER KING

Thức ăn nhanh

> More Quốc nội 

THE PHOENIX 

Nhà hàng

> MoreQuốc tế

CONFETTI

Nhà hàng - Cà phê

> MoreQuốc tế

DOMINO'S PIZZA

Thức ăn nhanh

> MoreQuốc nội  Quốc tế

+84 CAFÉ

Thức ăn nhanh - Cà phê

> MoreQuốc tế

ILLY

Cà phê

> MoreQuốc nội Quốc tế

ESPRESSO TO GO

Thức ăn nhanh - Cà phê

> MoreQuốc tế

FIN BAR

Nhà hàng - Bar

> MoreQuốc tế

KAISHA SUSHI

Nhà hàng

> MoreQuốc tế

NEXT NOODLES

Nhà hàng

> MoreQuốc nội Quốc tế

POPEYES

Thức ăn nhanh

> MoreQuốc nội Quốc tế

PURO GUSTO

Thức ăn nhanh - Cà phê

> MoreQuốc nội Quốc tế

STAR CAFE

Thức ăn nhanh - Cà phê

> More Quốc nội 

HIGHLANDS COFFEE 

Thức ăn nhanh - Cà phê

> More Quốc nội 

STARBUCKS

Thức ăn nhanh - Cà phê

> More Quốc nội 

MCDONALD'S 

Thức ăn nhanh - Cà phê

> More

  • 1
  • 2
  • 3

Thông tin liên lạc

Tel:(+84) 0838 48 5383
Hotline:(+84) 0838 48 5634
Email: vptsn@vietnamairport.vn